Upute i savjeti u svezi rada sa autodijagnostičkim sistemima