OPĆENITO O AUTOMOBILSKOJ TEHNICI

OBDII i EOBD kodovi grešaka P0001 do P0999

Svi OBDII/EOBD kodovi koji počinju sa P0 standardizirani su u cijelom svijetu i imaju preddefinirana značenja neovisno od proizvođača ili modela vozila. Evo objašnjenje značenja za svaki od njih od P0001 do P0999 na hrvatskom:

P0000 Nije pronađena nijedna greška
P0010 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0011 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 1 – suviše rano vrijeme paljenja/rad sistema
P0012 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 1 – suviše kasno vrijeme paljenja
P0013 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0014 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , ispuh/desno/pozadi, grupa 1 – suviše rano vrijeme paljenja/rad sistema
P0015 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , ispuh/desno/pozadi, grupa 1 – suviše kasno vrijeme paljenja
P0020 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0021 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 2 – suviše rano vrijeme paljenja/rad sistema
P0022 Pozicija bregaste osovine (CMP) , usis/lijevo/naprijed, grupa 2 – suviše kasno vrijeme paljenja
P0023 Aktuator pozicije bregaste osovine (CMP) , ispuh/desno/pozadi,grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0024 Pozicija bregaste osovine (CMP) , ispuh/desno/pozadi, grupa 2- suviše rano vrijeme paljenja/rad sistema
P0025 Pozicija bregaste osovine (CMP) , ispuh/desno/pozadi, grupa 2- suviše kasno vrijeme paljenja
P0030 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0031 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grijaća – niska vrijednost u kolu
P0032 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grijaća – visoka vrijednost u kolu
P0033 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – strujni krug neispravno radi
P0034 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) – niska vrijednost u kolu
P0035 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču(TC) – visoka vrijednost u kolu
P0036 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0037 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grijaća – niska vrijednost u kolu
P0038 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grijaća – visoka vrijednost u kolu
P0042 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0043 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grijaća – niska vrijednost u kolu
P0044 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grijaća – visoka vrijednost u kolu
P0050 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0051 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grijaća – niska vrijednost u kolu
P0052 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grijaća – visoka vrijednost u kolu
P0056 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0057 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grijaća – niska vrijednost u kolu grijaća
P0058 Lambda sonda (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grijaća – visoka vrijednost u kolu
P0062 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0063 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grijaća – niska vrijednost u kolu
P0064 Lambda sonda (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grijaća – visoka vrijednost u kolu
P0065 Ubrizgavanje – problem sa opsegom/radom
P0066 Ubrizgavanje – strujni krug neispravno radi/niska vrijednost u kolu
P0067 Ubrizgavanje – visoka vrijednost u kolu
P0070 Senzor temperature vanjskog zraka – strujni krug neispravno radi
P0071 Senzor temperature vanjskog zraka – problem sa opsegom/radom
P0072 Senzor temperature vanjskog zraka – niska ulazna vrijednost
P0073 Senzor temperature vanjskog zraka – visok ulaz
P0074 Senzor temperature vanjskog zraka – povremeni problemi strujni krug
P0075 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0076 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 – niska vrijednost u kolu
P0077 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 1 – visoka vrijednost u kolu
P0078 Solenoid za kontrolu ispušnog ventila, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0079 Solenoid za kontrolu ispušnog ventila, grupa 1 – niska vrijednost u kolu
P0080 Solenoid za kontrolu ispušnog ventila, grupa 1 – visoka vrijednost u kolu
P0081 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0082 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 – niska vrijednost u kolu
P0083 Solenoid za kontrolu usisnog ventila, grupa 2 – visoka vrijednost u kolu
P0084 Solenoid za kontrolu ispušnog ventila, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0085 Solenoid za kontrolu ispušnog ventila, grupa 2 – niska vrijednost u kolu
P0086 Solenoid za kontrolu ispušnog ventila, grupa 2 – visoka vrijednost u kolu
P0090 Solenoid za mjerenje goriva – otvoreni strujni krug
P0091 Solenoid za mjerenje goriva – kratak spoj prema masi
P0092 Solenoid za mjerenje goriva – kratak spoj prema plusu


P0100 Senzor protoka mase zraka (MAF)/Senzor protoka mase zraka (MAF) – strujni krug neispravno radi
P0101 Senzor protoka mase zraka (MAF)/Senzor protoka zapremine zraka (MAF) – problem sa opsegom/radom
P0102 Senzor protoka mase zraka (MAF)/Senzor protoka zapremine zraka (MAF) – nizak ulaz
P0103 Senzor protoka mase zraka (MAF)/Senzor protoka zapremine zraka (MAF) – visok ulaz
P0104 Senzor protoka mase zraka (MAF)/Senzor protoka zapremine zraka (MAF) – povremeno strujni krug
P0105 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) – neispravno radi
P0106 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) – problem sa opsegom/radom
P0107 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) – nizak ulaz
P0108 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) – visok ulaz
P0109 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP)/senzor atmosferskog pritiska (BARO) – povremeni problem strujnog kruga
P0110 Senzor temperature usisanog zraka (IAT) – strujni krug neispravno radi
P0111 Senzor temperature usisanog zraka (IAT) – problem sa opsegom/radom
P0112 Senzor temperature usisanog zraka (IAT) – nizak ulaz
P0113 Senzor temperature usisanog zraka (IAT) – visok ulaz
P0114 Senzor temperature usisanog zraka (IAT) – povremeni problemi strujnog kruga
P0115 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) – strujni krug neispravno radi
P0116 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) – problem sa opsegom/radom
P0117 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) – nizak ulaz
P0118 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) – visok ulaz
P0119 Senzor temperature rashladnog sredstva motora (ECT) – povremeni problemi strujnog kruga
P0120 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A – strujni krug neispravno radi
P0120 Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A – circuit malfunction
P0121 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A – problem sa opsegom/radom
P0121 Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A – problem sa opsegom/radom
P0122 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A – nizak ulaz
P0122 Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A – nizak ulaz
P0123 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A – visok ulaz
P0123 Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A – visok ulaz
P0124 Senzor pozicije leptira (TP) A/senzor pozicije papučice gasa (APP) A – povremeni problemi strujnog kruga
P0124 Prekidač pozicije leptira (TP) A/prekidač pozicije papučice gasa (APP) A – povremeni problemi strujnog kruga
P0125 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za zatvorenu petlju kontrole goriva
P0126 Nedovoljna temperatura rashladnog sredstva za stabilan rad
P0130 Lambda sonda (HO2S) 1, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0130 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0131 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 1 – nizak napon
P0131 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 – nizak napon
P0132 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 1 – visok napon
P0132 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 – visok napon
P0133 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 1 – spora reakcija
P0133 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 – spora reakcija
P0134 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 1 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0134 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 1 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0135 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 1, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0136 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0136 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0137 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 1 – nizak napon
P0137 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 – nizak napon
P0138 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 1 – visok napon
P0138 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 – visok napon
P0139 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 1 – spora reakcija
P0139 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 – spora reakcija
P0140 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 1 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0140 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 1 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0141 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 1, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0142 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0143 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 1 – nizak napon
P0143 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 – nizak napon
P0144 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 1 – visok napon
P0144 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 – visok napon
P0145 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 1 – spora reakcija
P0145 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 – spora reakcija
P0146 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 1 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0146 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 1 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0147 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 1, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0150 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0150 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0151 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 2 – nizak napon
P0151 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 – nizak napon
P0152 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 2 – visok napon
P0152 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 – visok napon
P0153 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 2 – spora reakcija
P0153 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 – spora reakcija
P0154 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 2 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0154 Lambda sonda (O2S) 1, grupa 2 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0155 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 1, grupa 2, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0156 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0156 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0157 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 2 – nizak napon
P0157 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 – nizak napon
P0158 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 2 – visok napon
P0158 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 – visok napon
P0159 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 2 – spora reakcija
P0159 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 – spora reakcija
P0160 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 2 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0160 Lambda sonda (O2S) 2, grupa 2 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0161 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 2, grupa 2, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0162 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0162 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0163 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 2 – nizak napon
P0163 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 – nizak napon
P0164 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 2 – visok napon
P0164 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 – visok napon
P0165 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 2 – spora reakcija
P0165 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 – spora reakcija
P0166 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 2 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0166 Lambda sonda (O2S) 3, grupa 2 – nije detektirana nikakva aktivnost
P0167 Lambda sonda sa grijaćem (HO2S) 3, grupa 2, kontrola grijaća – strujni krug neispravno radi
P0170 Podešavanje goriva (FT), grupa 1 – lose radi
P0171 Sistem – suviše siromašno, grupa 1
P0172 Sistem – suviše bogato, grupa 1
P0173 Podešavanje goriva (FT), grupa 2 – lose radi
P0174 Sistem – suviše siromašno, grupa 2
P0175 Sistem – suviše bogato, grupa 2
P0176 Senzor potrošnje goriva – strujni krug neispravno radi
P0177 Senzor potrošnje goriva – problem sa opsegom/radom
P0178 Senzor potrošnje goriva – nizak ulaz
P0179 Senzor potrošnje goriva – visok ulaz
P0180 Senzor temperature goriva A – strujni krug neispravno radi
P0181 Senzor temperature goriva A – problem sa opsegom/radom
P0182 Senzor temperature goriva A – nizak ulaz
P0183 Senzor temperature goriva A – visok ulaz
P0184 Senzor temperature goriva A – povremeni problemi strujnog kruga
P0185 Senzor temperature goriva B – strujni krug neispravno radi
P0186 Senzor temperature goriva B – problem sa opsegom/radom
P0187 Senzor temperature goriva B – nizak ulaz
P0188 Senzor temperature goriva B – visok ulaz
P0189 Senzor temperature goriva B – povremeni problemi strujnog kruga
P0190 Senzor pritiska voda goriva (FRP) – strujni krug neispravno radi
P0191 Senzor pritiska voda goriva (FRP) – problem sa opsegom/radom
P0192 Senzor pritiska voda goriva (FRP) – nizak ulaz
P0193 Senzor pritiska voda goriva (FRP) – visok ulaz
P0194 Senzor pritiska voda goriva (FRP) – povremeni problemi strujnog kruga
P0195 Senzor temperature ulja motora (EOT) – strujni krug neispravno radi
P0196 Senzor temperature ulja motora (EOT) – problem sa opsegom/radom
P0197 Senzor temperature ulja motora (EOT) – nizak ulaz
P0198 Senzor temperature ulja motora (EOT) – visok ulaz
P0199 Senzor temperature ulja motora (EOT) – povremeni problemi strujnog kruga

P0200 Ubrizgavanje – strujni krug neispravno radi
P0201 Ubrizgavanje 1 – strujni krug neispravno radi
P0202 Ubrizgavanje 2 – strujni krug neispravno radi
P0203 Ubrizgavanje 3 – strujni krug neispravno radi
P0204 Ubrizgavanje 4 – strujni krug neispravno radi
P0205 Ubrizgavanje 5 – strujni krug neispravno radi
P0206 Ubrizgavanje 6 – strujni krug neispravno radi
P0207 Ubrizgavanje 7 – strujni krug neispravno radi
P0208 Ubrizgavanje 8 – strujni krug neispravno radi
P0209 Ubrizgavanje 9 – strujni krug neispravno radi
P0210 Ubrizgavanje 10 – strujni krug neispravno radi
P0211 Ubrizgavanje 11 – strujni krug neispravno radi
P0212 Ubrizgavanje 12 – strujni krug neispravno radi
P0213 Ubrizgavanje hladnog starta 1 – strujni krug neispravno radi
P0214 Ubrizgavanje hladnog starta 2 – strujni krug neispravno radi
P0215 Solenoid isključenja goriva – strujni krug neispravno radi
P0216 Kontrola tajminga ubrizgavanja goriva – strujni krug neispravno radi
P0217 Uslovi prekoračenja temperature motora
P0218 Uslovi prekoračenja temperature mjenjača
P0219 Uslovi nad-brzine motora
P0220 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B – strujni krug neispravno radi
P0220 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B – strujni krug neispravno radi
P0221 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B – problem sa opsegom/radom
P0221 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B – range/performance problem
P0222 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B – nizak ulaz
P0222 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B – nizak ulaz
P0223 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B – visok ulaz
P0223 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B – visok ulaz
P0224 Senzor pozicije leptira (TP) B/senzor pozicije papučice gasa (APP) B – povremeni problemi strujnog kruga
P0224 Prekidač pozicije leptira (TP) B/prekidač pozicije papučice gasa (APP) B – povremeni problemi strujnog kruga
P0225 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C – strujni krug neispravno radi
P0225 Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C – strujni krug neispravno radi
P0226 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C – problem sa opsegom/radom
P0226 Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C – problem sa opsegom/radom
P0227 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C – nizak ulaz
P0227 Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C – nizak ulaz
P0228 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C – visok ulaz
P0228 Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C – visok ulaz
P0229 Senzor pozicije leptira (TP) C/senzor pozicije papučice gasa (APP) C – circuit intermittent
P0229 Prekidač pozicije leptira (TP) C/prekidač pozicije papučice gasa (APP) C – povremeni problemi strujnog kruga
P0230 Relej pumpe za gorivo – strujni krug neispravno radi
P0231 Relej pumpe za gorivo – niska vrijednost u kolu
P0232 Relej pumpe za gorivo – visoka vrijednost u kolu
P0233 Relej pumpe za gorivo – povremeni problemi strujnog kruga
P0234 Uslovi dodatnog pritiska motora – limit prekoracen
P0235 Uslovi dodatnog pritiska motora – limit nije dostignut
P0236 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem – problem sa opsegom/radom
P0237 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem – nizak ulaz
P0238 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) A, TC sistem – visok ulaz
P0239 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem – strujni krug neispravno radi
P0240 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem – problem sa opsegom/radom
P0241 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem – nizak ulaz
P0242 Senzor apsolutnog pritiska usisne grane (MAP) B, TC sistem – visok ulaz
P0243 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A -strujni krug neispravno radi
P0244 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A -problem sa opsegom/radom
P0245 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) A -circuit low
P0246 Turbocharger (TC) wastegate regulating valve A – circuit high
P0247 Regulator radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B – strujni krug neispravno radi
P0248 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B -problem sa opsegom/radom
P0249 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B -niska vrijednost u kolu
P0250 Ventil za regulaciju radnog pritiska u turbo punjaču (TC) B -visoka vrijednost u kolu
P0251 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam – strujni krug neispravno radi
P0252 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/cam – problem sa opsegom/radom
P0253 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega – niska vrijednost u kolu
P0254 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega – visoka vrijednost u kolu
P0255 Pumpa za ubrizgavanje A, rotor/brega – povremeni problemi strujnog kruga
P0256 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega – strujni krug neispravno radi
P0257 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega – problem sa opsegom/radom
P0258 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega – niska vrijednost u kolu
P0259 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega – visoka vrijednost u kolu
P0260 Pumpa za ubrizgavanje B, rotor/brega – povremeni problemi strujnog kruga
P0261 Ubrizgavanje 1 – niska vrijednost u kolu
P0262 Ubrizgavanje 1 – visoka vrijednost u kolu
P0263 Cilindar 1 – Nedovoljan učinak cilindra/greška u odnosu između pojedinačnih cilindara
P0264 Ubrizgavanje 2 – niska vrijednost u kolu
P0265 Ubrizgavanje 2 – visoka vrijednost u kolu
P0266 Cilindar 2 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje šalje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0267 Ubrizgavanje 3 – niska vrijednost u kolu
P0268 Ubrizgavanje 3 – visoka vrijednost u kolu
P0269 Cilindar 3 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje šalje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0270 Ubrizgavanje 4 – niska vrijednost u kolu
P0271 Ubrizgavanje 4 – visoka vrijednost u kolu
P0272 Cilindar 4 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje šalje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0273 Ubrizgavanje 5 – niska vrijednost u kolu
P0274 Ubrizgavanje 5 – visoka vrijednost u kolu
P0275 Cilindar 5 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje šalje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0276 Ubrizgavanje 6 – niska vrijednost u kolu
P0277 Ubrizgavanje 6 – visoka vrijednost u kolu
P0278 Cilindar 6 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0279 Ubrizgavanje 7 – niska vrijednost u kolu
P0280 Ubrizgavanje 7 – visoka vrijednost u kolu
P0281 Cilindar 7 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje šalje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0282 Ubrizgavanje 8 – niska vrijednost u kolu
P0283 Ubrizgavanje 8 – visoka vrijednost u kolu

P0284 Cilindar 8 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0285 Ubrizgavanje 9 – niska vrijednost u kolu
P0286 Ubrizgavanje 9 – visoka vrijednost u kolu
P0287 Cilindar 9 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0288 Ubrizgavanje 10 – niska vrijednost u kolu
P0289 Ubrizgavanje 10 – visoka vrijednost u kolu
P0290 Cilindar 10 – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0291 Ubrizgavanje 11 – niska vrijednost u kolu
P0292 Ubrizgavanje 11 – visoka vrijednost u kolu
P0293 Cilindar 11 – Nedovoljan ucinak cilindra/greška u odnosu između pojedinačnih cilindara
P0294 Ubrizgavanje 12 – niska vrijednost u kolu
P0295 Ubrizgavanje 12 – visoka vrijednost u kolu
P0296 Cilindar 12 – Nedovoljan učinak cilindra/greška u odnosu između pojedinačnih cilindaraP0300 Random/multiple cilindar(i) – detektirano nepravilno paljenje
P0301 Cilindar 1 – detektirano nepravilno paljenje
P0302 Cilindar 2 – detektirano nepravilno paljenje
P0303 Cilindar 3 – detektirano nepravilno paljenje
P0304 Cilindar 4 – detektirano nepravilno paljenje
P0305 Cilindar 5 – detektirano nepravilno paljenje
P0306 Cilindar 6 – detektirano nepravilno paljenje
P0307 Cilindar 7 – detektirano nepravilno paljenje
P0308 Cilindar 8 – detektirano nepravilno paljenje
P0309 Cilindar 9 – detektirano nepravilno paljenje
P0310 Cilindar 10 – detektirano nepravilno paljenje
P0311 Cilindar 11 – detektirano nepravilno paljenje
P0312 Cilindar 12 – detektirano nepravilno paljenje
P0320 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) – strujni krug neispravno radi
P0321 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) – problem sa opsegom/radom
P0322 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) – nema signala
P0323 Senzor pozicije radilice (CKP)/senzor broja obrtaja motora (RPM) – povremeni problemi strujnog kruga
P0325 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0326 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 – problem sa opsegom/radom
P0327 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 – nizak ulaz
P0328 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 – visok ulaz
P0329 Senzor detonacije (KS) 1, grupa 1 – povremeni problemi strujnog kruga
P0330 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 – strujni krug neispravno radi
P0331 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 – problem sa opsegom/radom
P0332 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 – nizak ulaz
P0333 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 – visok ulaz
P0334 Senzor detonacije (KS) 2, grupa 2 – povremeni problemi strujnog kruga
P0335 Senzor pozicije radilice (CKP) – strujni krug neispravno radi
P0336 Senzor pozicije radilice (CKP) – problem sa opsegom/radom
P0337 Senzor pozicije radilice (CKP) – nizak ulaz
P0338 Senzor pozicije radilice (CKP) – visok ulaz
P0339 Senzor pozicije radilice (CKP) – povremeni problemi strujnog kruga
P0340 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0341 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 – problem sa opsegom/radom
P0342 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 – nizak ulaz
P0343 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 – visok ulaz
P0344 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 1 – povremeni problemi strujnog kruga
P0346 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 – problem sa opsegom/radom
P0347 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 – nizak ulaz
P0348 Senzor pozicije bregaste osovine (CMP) A, grupa 2 – visok ulaz
P0350 Bobina, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0351 Bobina A, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0352 Bobina B, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0353 Bobina C, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0354 Bobina D, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0355 Bobina E, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0356 Bobina F, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0357 Bobina G, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0358 Bobina H, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0359 Bobina I, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0360 Bobina J, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0361 Bobina K, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0362 Bobina L, primar/sekundar – strujni krug neispravno radi
P0370 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A – lose radi
P0371 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A – suviše impulsa
P0372 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A – suviše malo impulsa
P0373 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A – povremeni nepravilni impulsi
P0374 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije A – nema impulsa
P0375 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B – lose radi
P0376 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B – suviše impulsa
P0377 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B – suviše malo impulsa
P0378 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B – povremeni nepravilni impulsi
P0379 Referenca tajminga, signal visoke rezolucije B – nema impulsa
P0380 Grijaći, strujni krug A – lose radi
P0381 Kontrolna lampica grijaća – strujni krug neispravno radi
P0382 Grijaći, strujni krug B – lose radi
P0385 Senzor pozicije radilice (CKP) B – strujni krug neispravno radi
P0386 Senzor pozicije radilice (CKP) B – problem sa opsegom/radom
P0387 Senzor pozicije radilice (CKP) B – nizak ulaz
P0388 Senzor pozicije radilice (CKP) B – visok ulaz
P0389 Senzor pozicije radilice (CKP) B – povremeni problemi strujnog kruga


P0400 Sistem recirkulacije ispušnih gasova (EGR) – lose funkcionira protok
P0401 Sistem recirkulacije ispušnih gasova (EGR) – detektiran nedovoljan protok
P0402 Sistem recirkulacije ispušnih gasova (EGR) – detektiran prejak protok
P0403 Sistem recirkulacije ispušnih gasova (EGR) – strujni krug neispravno radi
P0404 Sistem recirkulacije ispušnih gasova (EGR) – problem sa opsegom/radom
P0405 Senzor pozicije ventila recirkulacije ispušnih gasova (EGR) A – nizak ulaz
P0406 Senzor pozicije ventila recirkulacije ispušnih gasova (EGR) A – visok ulaz
P0407 Senzor pozicije ventila recirkulacije ispušnih gasova (EGR) B – nizak ulaz
P0408 Senzor pozicije ventila recirkulacije ispušnih gasova (EGR) B – visok ulaz
P0410 Sistem ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) – lose radi
P0411 Sistem ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) – detektiran ne odgovarajuci protok
P0412 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) A – circuit malfunction
P0413 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) A – open circuit
P0414 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) A – kratak spoj
P0415 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) B – strujni krug neispravno radi
P0416 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) B – otvoren strujni krug
P0417 Solenoid ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) B – kratak spoj
P0418 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) A – strujni krug neispravno radi
P0419 Relej pumpe ubrizgavanja sekundarnog zraka (AIR) B – strujni krug neispravno radi
P0420 Sistem katalizatora, grupa 1 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0421 Zagrijte katalizator, grupa 1 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0422 Glavni katalizator, grupa 1 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0423 Katalizator sa grijanjem, grupa 1 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0424 Katalizator sa grijanjem, grupa 1 – temperatura ispod granične vrijednosti
P0430 Sistem katalizatora, grupa 2 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0431 Zagrijte katalizator, grupa 2 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0432 Glavni katalizator, grupa 2 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0433 Katalizator sa grijanjem, grupa 2 – efikasnost ispod granične vrijednosti
P0434 Katalizator sa grijanjem, grupa 2 – temperatura ispod granične vrijednosti
P0440 Sistem isparavanja goriva (EVAP) – lose radi
P0441 Sistem isparavanja goriva (EVAP) – detektiran neodgovarajuci protok
P0442 Sistem isparavanja goriva (EVAP) – detektirano malo curenje
P0443 Ventil čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – strujni krug neispravno radi
P0444 Ventil čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – otvoren strujni krug
P0445 Ventil čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – kratak spoj
P0446 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije – strujni krug neispravno radi
P0447 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije – otvoren strujni krug
P0448 Sistem isparavanja goriva (EVAP), kontrola ventilacije – kratak spoj
P0449 Sistem isparavanja goriva (EVAP), ventil ventilacije – strujni krug neispravno radi
P0450 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) – strujni krug neispravno radi
P0451 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) – problem sa opsegom/radom
P0452 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) – nizak ulaz
P0453 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) – visok ulaz
P0454 Senzor pritiska isparavanja goriva (EVAP) – povremeni problemi strujnog kruga
P0455 Sistem isparavanja goriva (EVAP) – detektirano veliko curenje
P0460 Senzor nivoa rezervoara za gorivo – strujni krug neispravno radi
P0461 Senzor nivoa rezervoara za gorivo – problem sa opsegom/radom
P0462 Senzor nivoa rezervoara za gorivo – nizak ulaz
P0463 Senzor nivoa rezervoara za gorivo – visok ulaz
P0464 Senzor nivoa rezervoara za gorivo – povremeni problemi strujnog kruga
P0465 Senzor protoka čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – strujni krug neispravno radi
P0466 Senzor protoka čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – problem sa opsegom/radom
P0467 Senzor protoka čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – nizak ulaz
P0468 Senzor protoka čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – visok ulaz
P0469 Senzor protoka čišćenja kanistra za isparavanje goriva (EVAP) – povremeni problemi strujnog kruga
P0470 Senzor pritiska ispušnih gasova – strujni krug neispravno radi
P0471 Senzor pritiska ispušnih gasova – problem sa opsegom/radom
P0472 Senzor pritiska ispušnih gasova – nizak ulaz
P0473 Senzor pritiska ispušnih gasova – visok ulaz
P0474 Senzor pritiska ispušnih gasova – povremeni problemi strujnog kruga
P0475 Ventil za kontrolu pritiska ispušnih gasova – strujni krug neispravno radi
P0476 Ventil za kontrolu pritiska ispušnih gasova – problem sa opsegom/radom
P0477 Ventil za kontrolu pritiska ispušnih gasova – nizak ulaz
P0478 Ventil za kontrolu pritiska ispušnih gasova – visok ulaz
P0479 Ventil za kontrolu pritiska ispušnih gasova – povremeni problemi strujnog kruga
P0480 Motor ventilatora motora 1 – strujni krug neispravno radi
P0481 Motor ventilatora motora 2 – strujni krug neispravno radi
P0482 Motor ventilatora motora 3 – strujni krug neispravno radi
P0483 Motor ventilatora motora, provjera racionalnosti – lose radi
P0484 Motor ventilatora motora – nad-struja strujnog kruga
P0485 Motor ventilatora motora, snaga/masa – strujni krug neispravno radi


P0500 Senzor brzine vozila (VSS) – strujni krug neispravno radi
P0501 Senzor brzine vozila (VSS) – problem sa opsegom/radom
P0502 Senzor brzine vozila (VSS) – nizak ulaz
P0503 Senzor brzine vozila (VSS) – povremena/nepravilna/visoka ulazna vrijednost
P0505 Sistem kontrole broja obrtaja na leer – lose radi
P0506 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) – broj obrtaja u minuti nizi od ocekivanog
P0507 Sistem kontrole broja obrtaja na leer (ISC) – broj obrtaja u minuti visi od ocekivanog
P0510 Prekidač zatvorene pozicije leptira (TP) – strujni krug neispravno radi
P0520 Senzor/sklopka pritiska ulja motora – strujni krug neispravno radi
P0521 Senzor/sklopka pritiska ulja motora – problem sa opsegom/radom
P0522 Senzor/sklopka pritiska ulja motora – nizak napon
P0523 Senzor/sklopka pritiska ulja motora – visok napon
P0530 Senzor pritiska rashladnog fluida klime – strujni krug neispravno radi
P0531 Senzor pritiska rashladnog fluida klime – problem sa opsegom/radom
P0532 Senzor pritiska rashladnog fluida klime – nizak ulaz
P0533 Senzor pritiska rashladnog fluida klime – visok ulaz
P0534 Gubitak pri punjenju rashladnog fluida klime
P0544 Senzor temperature recirkulacije ispušnih gasova (EGRT), grupa 1 – strujni krug neispravno radi
P0545 Senzor temperature recirkulacije ispušnih gasova (EGRT), grupa 1 – nizak ulaz
P0546 Senzor temperature recirkulacije ispušnih gasova (EGRT), grupa 1 – visok ulaz
P0550 Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) – strujni krug neispravno radi
P0551 Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) – problem sa opsegom/radom
P0552 Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) – nizak ulaz
P0553 Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) – visok ulaz
P0554 Prekidač/senzor pritiska servo upravljaca (PSP) – povremeni problemi strujnog kruga
P0560 Napon sistema – lose radi
P0561 Napon sistema – nestabilno
P0562 Napon sistema – nisko
P0563 Napon sistema – visoko
P0565 Glavni prekidač kontrole brzine vožnje, Signal ON (ukljuceno) – lose radi
P0566 Glavni prekidač kontrole brzine vožnje, Signal OFF (isključeno) – lose radi
P0567 Prekidač za izbor kontrole brzine vožnje, Signal RESUME – lose radi
P0568 Glavni prekidač kontrole brzine vožnje, Signal SET (podesi) – lose radi
P0569 Prekidač za izbor kontrole brzine vožnje, Signal COAST – lose radi
P0570 Sistem kontrole brzine vožnje, Signal APP senzora – lose radi
P0571 Prekidač kontrole/kočnice A – strujni krug neispravno radi
P0572 Prekidač kontrole/kočnice A – niska vrijednost u kolu
P0573 Prekidač kontrole/kočnice A – visoka vrijednost u kolu

P0600 CAN magistrala podataka – lose radi
P0601 Kontrolni modul motora (ECM) – greška provjere memorije
P0602 Kontrolni modul motora (ECM) – greška programiranja
P0603 Kontrolni modul motora (ECM) – KAM greška
P0604 Kontrolni modul motora (ECM) – RAM greška
P0605 Kontrolni modul motora (ECM) – ROM greška
P0606 Kontrolni modul motora (ECM)/Kontrolni modul pogonskog sklopa motora (PCM) – greška procesora
P0608 Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz A – lose radi
P0609 Kontrolni modul motora (ECM), VSS izlaz B – lose radi
P0620 Alternator, kontrola – strujni krug neispravno radi
P0621 Kontrolna lampica alternatora – strujni krug neispravno radi
P0622 Alternator, kontrola polja – strujni krug neispravno radi
P0638 Kontrola aktuatora leptira, grupa 1 – problem sa opsegom/radom
P0642 Kontrolni modul motora (ECM), kontrola detonacije – defektivno
P0645 Klima uredjaj (AC)
P0650 Kontrolna lampica za los rad (MIL) – strujni krug neispravno radi
P0654 Broj obrtaja motora, izlaz – strujni krug neispravno radi
P0655 Izlaz kontrolne lampice koja upozorava na pregrijavanje motora strujni krug neispravno radi
P0656 Izlaz nivoa goriva – strujni krug neispravno radi
P0687 Relej kontrole motora – kratak spoj prema masi
P0688 Relej kontrole motora – kratak spoj prema plusu
P0691 Motor ventilatora motora 1 – kratak spoj prema masi
P0692 Motor ventilatora motora 1 – kratak spoj prema plusu
P0693 Motor ventilatora motora 2 – kratak spoj prema masi
P0694 Motor ventilatora motora 2 – kratak spoj prema plusu
P0700 Sistem kontrole mjenjača – lose radi
P0701 Sistem kontrole mjenjača – problem sa opsegom/radom
P0702 Sistem kontrole mjenjača – elektricno
P0703 Hidraulični konvertor/prekidač kočnice B – strujni krug neispravno radi
P0704 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) – strujni krug neispravno radi
P0705 Prekidač/senzor opsega mjenjača (TR), PRNDL ulaz – strujni krug neispravno radi
P0706 Prekidač/senzor opsega mjenjača (TR) – problem sa opsegom/radom
P0707 Prekidač/senzor opsega mjenjača (TR) – nizak ulaz
P0708 Prekidač/senzor opsega mjenjača (TR) – visok ulaz
P0709 Prekidač/senzor opsega mjenjača (TR) – povremeni problemi strujnog kruga
P0710 Senzor temperature tekućine mjenjača (TFT) – strujni krug neispravno radi
P0711 Senzor temperature tekućine mjenjača (TFT) – problem sa opsegom/radom
P0712 Senzor temperature tekućine mjenjača (TFT) – nizak ulaz
P0713 Senzor temperature tekućine mjenjača (TFT) – visok ulaz
P0714 Senzor temperature tekućine mjenjača (TFT) – povremeni problemi strujnog kruga
P0715 Senzor brzine osovine turbine (TSS) – strujni krug neispravno radi
P0716 Senzor brzine osovine turbine (TSS) – problem sa opsegom/radom
P0717 Senzor brzine osovine turbine (TSS) – nema signala
P0718 Senzor brzine osovine turbine (TSS) – povremeni problemi strujnog kruga
P0719 Hidraulični konvertor/prekidač kočnice B – niska vrijednost u kolu
P0720 Senzor brzine vozila (VSS) – strujni krug neispravno radi
P0721 Senzor brzine vozila (VSS) – problem sa opsegom/radom
P0722 Senzor brzine vozila (VSS) – nema signala
P0723 Senzor brzine vozila (VSS) – povremeni problemi strujnog kruga
P0724 Hidraulični konvertor/prekidač kočnice B – visoka vrijednost u kolu
P0725 Ulazni broj obrtaja motora – strujni krug neispravno radi
P0726 Ulazni broj obrtaja motora – problem sa opsegom/radom
P0727 Ulazni broj obrtaja motora – nema signala
P0728 Ulazni broj obrtaja motora – povremeni problemi strujnog kruga
P0730 Neispravan prijenosni odnos zupčanika
P0731 Zupčanik 1 – neispravan odnos
P0732 Zupčanik 2 – neispravan odnos
P0733 Zupčanik 3 – neispravan odnos
P0734 Zupčanik 4 – neispravan odnos
P0735 Zupčanik 5 – neispravan odnos
P0736 Rikverc – neispravan odnos
P0740 Solenoid hidrauličnog konvertora (TCC) – strujni krug neispravno radi
P0741 Solenoid hidrauličnog konvertora (TCC) – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0742 Solenoid hidrauličnog konvertora (TCC) – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0743 Solenoid hidrauličnog konvertora (TCC) – elektricno
P0744 Solenoid hidrauličnog konvertora (TCC) – povremeni problemi strujnog kruga
P0745 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) – strujni krug neispravno radi
P0746 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) – performance or stuck off
P0747 Transmission fluid pressure (TFP) solenoid – stuck on
P0748 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) – elektricno
P0749 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) – povremeni problemi strujnog kruga
P0750 Solenoidi prijenosa (SS) A – strujni krug neispravno radi
P0751 Solenoid prijenosa (SS) A – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0752 Solenoid prijenosa (SS) A – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0753 Solenoid prijenosa (SS) A – elektricno
P0754 Solenoid prijenosa (SS) A – povremeni problemi strujnog kruga
P0755 Solenoid prijenosa (SS) B – strujni krug neispravno radi
P0756 Solenoid prijenosa (SS) B – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0757 Solenoid prijenosa (SS) B – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0758 Solenoid prijenosa (SS) B – elektricno
P0759 Solenoid prijenosa (SS) B – povremeni problemi strujnog kruga
P0760 Solenoid prijenosa (SS) C – strujni krug neispravno radi
P0761 Solenoid prijenosa (SS) C – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0762 Solenoid prijenosa (SS) C – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0763 Solenoid prijenosa (SS) C – elektricno
P0764 Solenoid prijenosa (SS) C – povremeni problemi strujnog kruga
P0765 Solenoid prijenosa (SS) D – strujni krug neispravno radi
P0766 Solenoid prijenosa (SS) D – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0767 Solenoid prijenosa (SS) D – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0768 Solenoid prijenosa (SS) D – elektricno
P0769 Solenoid prijenosa (SS) D – povremeni problemi strujnog kruga
P0770 Solenoid prijenosa (SS) E – strujni krug neispravno radi
P0771 Solenoid prijenosa (SS) E – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0772 Solenoid prijenosa (SS) E – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje
konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0773 Solenoid prijenosa (SS) E – elektricno
P0774 Solenoid prijenosa (SS) E – povremeni problemi strujnog kruga
P0780 Izbor prijenosa (brzine) – lose radi prebacivanje
P0781 Izbor prijenosa (brzine), 1-2 – lose radi prebacivanje
P0782 Izbor prijenosa (brzine), 2-3 – lose radi prebacivanje
P0783 Izbor prijenosa (brzine), 3-4 – lose radi prebacivanje
P0784 Izbor prijenosa (brzine), 4-5 – lose radi prebacivanje
P0785 Solenoid prebacivanja/tajminga – strujni krug neispravno radi
P0786 Solenoid prebacivanja/tajminga – problem sa opsegom/radom
P0787 Solenoid prebacivanja/tajminga – nisko
P0788 Solenoid prebacivanja/tajminga – visoko
P0789 Solenoid prebacivanja/tajminga – povremeno
P0790 Prekidač za izbor moda mjenjača – strujni krug neispravno radi
P0791 Senzor brzine medjuvratila – strujni krug neispravno radi
P0792 Senzor brzine medjuvratila – problem sa opsegom/radom
P0793 Senzor brzine medjuvratila – nema signala
P0794 Senzor brzine medjuvratila – los rad strujnog kruga – povremeno
P0795 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – strujni krug neispravno radi
P0796 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – Solenoidni ventil ne radi ispravno ili ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji OFF (isključeno)
P0797 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – Solenoidni ventil ne uspijeva da odgovori na signale koje salje kontrolni modul i ostaje konstantno u poziciji ON (ukljuceno)
P0798 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – problem u funkcioniranju elektrike
P0799 Solenoid pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – los rad strujnog kruga – povremeno


P0801 Strujni krug inhibicije rikverca – lose radi
P0803 Solenoid prebacivanje u veci stepen prijenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) – strujni krug neispravno radi
P0804 Kontrolna lampica prebacivanje u veci stepen prijenosa 1-4 (preskoci prebacivanje) – strujni krug neispravno radi
P0805 Senzor pozicije kvačila – strujni krug neispravno radi
P0806 Senzor pozicije kvačila – problem sa opsegom/radom
P0807 Senzor pozicije kvačila – nizak ulaz
P0808 Senzor pozicije kvačila – visok ulaz
P0809 Senzor pozicije kvačila – los rad strujnog kruga – povremeno
P0810 Greška kontrole pozicije kvačila
P0811 Prejako proklizavanje kvačila
P0812 Zupčanik rikverca – lose radi strujni krug ulaza
P0813 Zupčanik rikverca – lose radi strujni krug izlaza
P0814 Displej opsega mjenjača (TR) – strujni krug neispravno radi
P0815 Prekidač za prebacivanje na visi stepen prijenosa – strujni krug neispravno radi
P0816 Prekidač za prebacivanje na nizi stepen prijenosa – strujni krug neispravno radi
P0817 Strujni krug onemogucivanja startera – lose radi
P0818 Prekidač za iskljucivanje sistema transmisije sa izlaznog vratila motora na pogonske tockove – strujni krug neispravno radi
P0820 Senzor pozicije rucice mjenjača X-Y – strujni krug neispravno radi
P0821 Senzor pozicije rucice mjenjača X – strujni krug neispravno radi
P0822 Senzor pozicije rucice mjenjača Y – strujni krug neispravno radi
P0823 Senzor pozicije rucice mjenjača X – povremeni problemi strujnog kruga
P0824 Senzor pozicije rucice mjenjača Y – povremeni problemi strujnog kruga
P0825 Prekidač “gurni-povuci” rucice mjenjača – strujni krug neispravno radi
P0830 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A – strujni krug neispravno radi
P0831 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A – niska ulazna vrijednost
P0832 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) A – visoka ulazna vrijednost
P0833 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B – strujni krug neispravno radi
P0834 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B – niska ulazna vrijednost
P0835 Prekidač pozicije papučice kvačila (CPP) B – visoka ulazna vrijednost
P0836 Prekidač pogona na sva 4 tocka – strujni krug neispravno radi
P0837 Prekidač pogona na sva 4 tocka – problem sa opsegom/radom
P0838 Prekidač pogona na sva 4 tocka – niska ulazna vrijednost
P0839 Prekidač pogona na sva 4 tocka – visoka ulazna vrijednost
P0840 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – strujni krug neispravno radi
P0840 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – strujni krug neispravno radi
P0841 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – problem sa opsegom/radom
P0841 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – problem sa opsegom/radom
P0842 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – niska ulazna vrijednost
P0842 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – niska ulazna vrijednost
P0843 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – visoka ulazna vrijednost
P0843 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – visoka ulazna vrijednost
P0844 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – los rad strujnog kruga – povremeno
P0844 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) A – los rad strujnog kruga – povremeno
P0845 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – strujni krug neispravno radi
P0845 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – strujni krug neispravno radi
P0846 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – problem sa opsegom/radom
P0846 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – problem sa opsegom/radom
P0847 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – niska ulazna vrijednost
P0847 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – niska ulazna vrijednost
P0848 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – visoka ulazna vrijednost
P0848 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – visoka ulazna vrijednost
P0849 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – los rad strujnog kruga – povremeno
P0849 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) B – los rad strujnog kruga – povremeno
P0850 Prekidač pozicije parking/leer (PNP) – lose radi strujni krug ulaza
P0851 Prekidač pozicije parking/leer (PNP) – niska vrijednost strujnog kruga ulaza
P0852 Prekidač pozicije parking/leer (PNP) – visoka vrijednost strujnog kruga ulaza
P0853 Prekidač pogona – lose radi strujni krug ulaza
P0854 Prekidač pogona – niska vrijednost strujnog kruga ulaza
P0855 Prekidač pogona – visoka vrijednost strujnog kruga ulaza
P0856 Ulazni signal kontrole vuce – lose radi
P0857 Ulazni signal kontrole vuce – problem sa opsegom/radom
P0858 Ulazni signal kontrole vuce – nisko
P0859 Ulazni signal kontrole vuce – visoko
P0860 Strujni krug komunikacije modula promjene brzine – lose radi
P0861 Strujni krug komunikacije modula promjene brzine – niska ulazna vrijednost
P0862 Strujni krug komunikacije modula promjene brzine – visoka ulazna vrijednost
P0863 Strujni krug komunikacije modula kontrole mjenjača (TCM) – lose radi
P0864 Strujni krug komunikacije modula kontrole mjenjača (TCM) – problem sa opsegom/radom
P0865 Strujni krug komunikacije modula kontrole mjenjača (TCM) – niska ulazna vrijednost
P0866 Strujni krug komunikacije modula kontrole mjenjača (TCM) – visoka ulazna vrijednost
P0867 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP)
P0868 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) – nisko
P0869 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) – visoko
P0870 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – strujni krug neispravno radi
P0870 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – strujni krug neispravno radi
P0871 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – opseg/rad
P0871 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – opseg/rad
P0872 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – niska vrijednost u kolu
P0872 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – niska vrijednost u kolu
P0873 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – visoka vrijednost u kolu
P0873 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – visoka vrijednost u kolu
P0874 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – los rad strujnog kruga – povremeno
P0874 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) C – los rad strujnog kruga – povremeno
P0875 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – strujni krug neispravno radi
P0875 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – strujni krug neispravno radi
P0876 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – opseg/rad
P0876 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – opseg/rad
P0877 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – niska vrijednost u kolu
P0877 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – niska vrijednost u kolu
P0878 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – visoka vrijednost u kolu
P0878 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – visoka vrijednost u kolu
P0879 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – los rad strujnog kruga – povremeno
P0879 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) D – los rad strujnog kruga – povremeno
P0880 Kontrolni modul mjenjača (TCM) – los ulazni signal snage
P0881 Kontrolni modul mjenjača (TCM) – opseg/performanse ulaznog signala snage
P0882 Kontrolni modul mjenjača (TCM) – ulazni signal snage slab
P0883 Kontrolni modul mjenjača (TCM) – visok ulazni signal snage
P0884 Kontrolni modul mjenjača (TCM) – povremeno los ulazni signal snage
P0885 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – otvoren kontrolni strujni krug
P0886 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0887 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0888 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – Strujni krug kontrole pozicije kontakta releja lose funkcionira
P0889 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – opseg strujnog kruga kontrole pozicije kontakta releja/rad strujnog kruga
P0890 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – niska vrijednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja
P0891 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – visoka vrijednost u kolu kontrole pozicije kontakta releja
P0892 Relej snage kontrolnog modula mjenjača (TCM) – povremeno rad strujnog kruga kontrole pozicije kontakta releja
P0893 Aktivirano vise zupčanika
P0894 Proklizava komponenta mjenjača
P0895 Vrijeme prebacivanja suviše kratko
P0896 Vrijeme prebacivanja suviše dugo
P0897 Smanjen kvalitet fluida mjenjača
P0898 Sistem kontrole mjenjača – Zahtijev MIL – niska vrijednost u kolu
P0899 Sistem kontrole mjenjača – Zahtev MIL – visoka vrijednost u kolu
P0900 Aktuator kvačila – otvoren strujni krug
P0901 Aktuator kvačila – opseg/rad strujnog kruga
P0902 Aktuator kvačila – niska vrijednost u kolu
P0903 Aktuator kvačila – visoka vrijednost u kolu
P0904 Strujni krug izbora pozicije promjene brzine – lose radi
P0905 Strujni krug izbora pozicije promjene brzine – opseg/rad
P0906 Strujni krug izbora pozicije promjene brzine – nisko
P0907 Strujni krug izbora pozicije promjene brzine – visoko
P0908 Strujni krug izbora pozicije promjene brzine – los rad strujnog kruga – povremeno
P0909 Greška u kolu izbora pozicije promjene brzine
P0910 Aktuator izbora promjene brzine – otvoren strujni krug
P0911 Aktuator izbora promjene brzine – opseg/rad strujnog kruga
P0912 Aktuator izbora promjene brzine – circuit low
P0913 Aktuator izbora promjene brzine – visoka vrijednost u kolu
P0914 Strujni krug pozicije promjene brzine – lose radi
P0915 Strujni krug pozicije promjene brzine – opseg/rad
P0916 Strujni krug pozicije promjene brzine – nisko
P0917 Strujni krug pozicije promjene brzine – visoko
P0918 Strujni krug pozicije promjene brzine – Povremeni los rad
P0919 Kontrola pozicije promjene brzine – greška
P0920 Aktuator promjene brzine unaprijed – otvoren strujni krug
P0921 Aktuator promjene brzine unaprijed – opseg/rad strujnog kruga
P0922 Aktuator promjene brzine unaprijed – niska vrijednost u kolu
P0923 Aktuator promjene brzine unaprijed – visoka vrijednost u kolu
P0924 Aktuator prebacivanja u rikverc – otvoren strujni krug
P0925 Aktuator prebacivanja u rikverc – opseg/rad strujnog kruga
P0926 Aktuator prebacivanja u rikverc – niska vrijednost u kolu
P0927 Aktuator prebacivanja u rikverc – visoka vrijednost u kolu
P0928 Solenoid blokade prebacivanja brzine – otvoren strujni krug
P0929 Solenoid blokade prebacivanja brzine – opseg/rad strujnog kruga
P0930 Solenoid blokade prebacivanja brzine – niska vrijednost u kolu
P0931 Solenoid blokade prebacivanja brzine – visoka vrijednost u kolu
P0932 Senzor hidrauličnog pritiska – strujni krug neispravno radi
P0933 Senzor hidrauličnog pritiska – opseg/rad
P0934 Senzor hidrauličnog pritiska – niska vrijednost strujnog kruga ulaza
P0935 Senzor hidrauličnog pritiska – visoka vrijednost strujnog kruga ulaza
P0936 Senzor hidrauličnog pritiska – povremeni problemi strujnog kruga
P0937 Senzor temperature hidrauličnog ulja – strujni krug neispravno radi
P0938 Senzor temperature hidrauličnog ulja – opseg/rad
P0939 Senzor temperature hidrauličnog ulja – niska ulazna vrijednost strujnog kruga
P0940 Senzor temperature hidrauličnog ulja – visoka ulazna vrijednost strujnog kruga
P0941 Senzor temperature hidrauličnog ulja – povremeni problemi strujnog kruga
P0942 Jedinica hidrauličnog pritiska
P0943 Jedinica hidrauličnog pritiska – period ciklusa suviše kratak
P0944 Jedinica hidrauličnog pritiska – gubitak pritiska
P0945 Relej hidraulične pumpe – otvoren strujni krug
P0946 Relej hidraulične pumpe – opseg/rad strujnog kruga
P0947 Relej hidraulične pumpe – niska vrijednost u kolu
P0948 Relej hidraulične pumpe – visoka vrijednost u kolu
P0949 ASM – nije izvršeno adaptivno ucenje
P0950 ASM kontrolni strujni krug
P0951 ASM kontrolni strujni krug – opseg/rad
P0952 ASM kontrolni strujni krug – nisko
P0953 ASM kontrolni strujni krug – visoko
P0954 ASM – los rad strujnog kruga – povremeno
P0955 Strujni krug ASM moda – lose radi
P0956 Strujni krug ASM moda – opseg/rad
P0957 Strujni krug ASM moda – nisko
P0958 Strujni krug ASM moda – visoko
P0959 Strujni krug ASM moda – los rad strujnog kruga – povremeno
P0960 Solenoid kontrole pritiska (PC) A – otvoren kontrolni strujni krug
P0961 Solenoid kontrole pritiska (PC) A – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0962 Solenoid kontrole pritiska (PC) A – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0963 Solenoid kontrole pritiska (PC) A – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0964 Solenoid kontrole pritiska (PC) B – otvoren kontrolni strujni krug
P0965 Solenoid kontrole pritiska (PC) B – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0966 Solenoid kontrole pritiska (PC) B – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0967 Solenoid kontrole pritiska (PC) B – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0968 Solenoid kontrole pritiska (PC) C – otvoren kontrolni strujni krug
P0969 Solenoid kontrole pritiska (PC) C – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0970 Solenoid kontrole pritiska (PC) C – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0971 Solenoid kontrole pritiska (PC) C – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0972 Solenoid prijenosa (SS) A – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0973 Solenoid prijenosa (SS) A – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0974 Solenoid prijenosa (SS) A – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0975 Solenoid prijenosa (SS) B – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0976 Solenoid prijenosa (SS) B – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0977 Solenoid prijenosa (SS) B – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0978 Solenoid prijenosa (SS) C – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0979 Solenoid prijenosa (SS) C – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0980 Solenoid prijenosa (SS) C – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0981 Solenoid prijenosa (SS) D – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0982 Solenoid prijenosa (SS) D – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0983 Solenoid prijenosa (SS) D – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0984 Solenoid prijenosa (SS) E – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0985 Solenoid prijenosa (SS) E – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0986 Solenoid prijenosa (SS) E – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0987 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – strujni krug neispravno radi
P0987 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – strujni krug neispravno radi
P0988 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – opseg/rad strujnog kruga
P0988 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – opseg/rad strujnog kruga
P0989 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – niska vrijednost u kolu
P0989 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – niska vrijednost u kolu
P0990 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – visoka vrijednost u kolu
P0990 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – visoka vrijednost u kolu
P0991 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – povremeni problemi strujnog kruga
P0991 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) E – povremeni problemi strujnog kruga
P0992 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – strujni krug neispravno radi
P0992 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – strujni krug neispravno radi
P0993 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – opseg/rad strujnog kruga
P0993 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – opseg/rad strujnog kruga
P0994 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – niska vrijednost u kolu
P0994 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – niska vrijednost u kolu
P0995 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – visoka vrijednost u kolu
P0995 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – visoka vrijednost kolu
P0996 Senzor pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – povremeni problemi strujnog kruga
P0996 Prekidač pritiska tekućine mjenjača (TFP) F – povremeni problemi strujnog kruga
P0997 Solenoid prijenosa (SS) F – opseg/rad kontrolnog strujnog kruga
P0998 Solenoid prijenosa (SS) F – niska vrijednost kontrolnog strujnog kruga
P0999 Solenoid prijenosa (SS) F – visoka vrijednost kontrolnog strujnog kruga

9 komentara na “OBDII i EOBD kodovi grešaka P0001 do P0999

 1. walter napisao:

  poštovanje na dijagnostici mi pise 213430 i nepoznati kod greške dijagnostika je delphi pored toga pise i problem sa egr i dva grijaca to u redu to cu rijesit remapom i iskljucivanjem ali zanima me ovo taj 213430 sta je to.jel mi kombi vise trosi od kad su krenuli problemi sa egr hvala lp

  1. Ako je u pitanju Mercedes Vito onda je ta greška vezana uz eeprom tj. neki krivi podatak u njemu…

 2. Siman napisao:

  Molim pomoć,
  danas sam uradio dijagnostiku automobil Pezo 308- 1.6 hdi, pomoću u OBD2 adaptera i Troque Lite, i izbacilo mi ovu grešku “MID: $b2 TDI:$91
  min: 0,01kPa max: 9,5kPa Current:0kPa
  NOT OK”.
  Neznam o čemu se ovdje radi.
  Zahvaljujem na odgovoru.
  LP

  1. Ove podatke, pretpostavljam, niste dobili na čitanju grešaka nego na I/M readiness testu. Ne bih znao ovako na pamet na čega se točno odnosi no mogli bi imati problem sa prolasku na eko testu. Probajte očitati greške opcijom FAULT CODES…

 3. Marijan napisao:

  Dobar dan . Od Vas sam kupio KINGBOLEN Y100 i pokazuje mi grešku $07E8 . Auto je POLO 1,2 TDI 2013 godina . Ne uspijevam “nabosti” objašnjenje greške pa Vas molim da mi pomognete .

  1. Kristijan Bartolović napisao:

   Taj se kvar obićno odnosi na pogrešku u komunikaciji ECU-a motora sa nekom drugom komponentom ili na kvar same ECU jedinice. Imate li kakvih drugih simptoma i dali ste pokušali obrisati tu grešku?

   Pogledajte i ovaj video gdje je objašnjeno sve po pitanju takvog problema: https://youtu.be/EA3LnP0urXs?si=UCMnw3pwf79MF2an

   1. Marijan napisao:

    Drugih problema ne vidim . Grešku sam obrisao i opet se pojavila . Pogledam video . Fala na odgovoru .
    Pozdrav .

 4. Stojan napisao:

  P1106 kod greske na Pegout 206 2002 1.9 dizel motor , zanima me da li se ta greska odnosi na MAP senzor?

  1. Kristijan Bartolović napisao:

   Da. Prema definiciji na PEUGEOT vozilima ta greška je: Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)